Archive Pages Design$type=blogging

­

A Pentagon a MOAB bombákat az Afganisztánban rejtőzködő óriások ellen használja?

Április 12-én az amerikai légierő a Pentagon fegyvertárának legnagyobb hagyományos bombáját dobta le Afganisztánban, hogy kisöpörje az Isz...

Április 12-én az amerikai légierő a Pentagon fegyvertárának legnagyobb hagyományos bombáját dobta le Afganisztánban, hogy kisöpörje az Iszlám Állam terroristáit, a Pentagon hivatalos jelentése szerint. Bennfentesek vallomásai azonban azt sugallják, hogy a MOAB bomba használatának egészen más oka volt. A meg nem nevezett cél állítólag az, hogy kifüstöljék, elfogják vagy elpusztítsák azokat az óriásokat, akik Afganisztán barlang rendszereiben rejtőznek, akik rendelkeznek azokkal a technológiai titkokkal, melyek egészen az emberi civilizáció gyökeréig nyúlnak vissza.

A Massive Ordnance Air Blast bomba (MOAB) más néven "Minden bombák anyja" mintegy 11 tonna TNT-nek megfelelő robbanóanyagot tartalmaz, melynek teljes hatósugara mintegy másfél kilométer. A "The Intercept" című folyóirat beszámolója szerint a MOAB-ot 2003 óta nem használta a Bush kormányzat a járulékos károk nagy kockázata miatt. (1)

Donald Trump azonban úgy tűnik tartja azon ígéretét, miszerint darabokra bombázzák az ISIS-t. De vajon tényleg ez az igazság? Valóban az ISIS terroristák a valódi célpontok, vagy ez csak egy fedősztori, hogy eltussoljanak egy nem nyilvános ellenséget? Egy olyan fenyegetést, amiről Trump nem fogja tájékoztatni a közvéleményt, de igazából ez áll a háttérhatalom célkeresztjében és ez a valódi ok a Pentagon támadása mögött.


Számos informátor állt elő azzal a történettel, hogy óriások bujkálnak Afganisztánban és más helyeken, ahol ezek a lények az elmúlt időszakban kezdtek felébredni azokban a "sztázis kamrákban," melyekben több ezer évig aludtak.

Corey Goode, a titkos űrprogram informátora az elsők között volt, aki nyilvánosságra hozta a "sztázis kamrák" létezését, melyek évezredeken át tökéletes állapotban megőrizték ezeket az óriásokat.

Egy 2015 augusztus 4-i interjúban Goode elmondta, hogyan jutott ezekhez az információkhoz az óriásokról és a sztázis kamrákról, amelyek megőrizték őket azon okos eszközökön keresztül, melyekhez hozzáférése volt titkos szolgálata során. Goode akkor a következőket mondta:

"Amikor a titkos űrprogramban voltam és időm volt leülni, akkor sok információt láttam ezen az okos eszközön. Az egyik ezek közül az volt, hogy lényeket találtak a Föld felszíne alatt, általában hegyek, temetkezési dombok, indián temetkezési halmok alatt, akik nem haltak meg, hanem életben voltak. 'Sztázis lényeknek' nevezték őket. Kiderült, hogy egy olyan technológiát használtak, amely már régóta ott volt és az általuk 'ősi építő fajnak' nevezett csoporttól származott. Ezeket a lényeket nem úgy helyezték sztázisba, ahogy azt sokan gondolnák, hogy lefagyasztották őket. Csak megváltoztatja az idő megtapasztalását. Talán csak 20 percre mentek el aludni, miközben 30,000 év telt el."

Kapcsolódó cikk: Sztázis kamrában alvó óriások készen állnak rá, hogy felébresszék őket, állítja a titkos űrprogram informátora

Goode ismertette a sztázis kamrákban talált lények méreteit:

"Amikor rájuk pillantottak látták, hogy nagyon magas lények, óriási emberek vöröses szakállal. Ezek a magas, vörös hajú, vörös szakállú csoportok megtalálhatók voltak Európában, Dél- és Észak-Amerikában. És úgy tűnik, hogy egy időben az utolsó jégkorszakot megelőzően nagyon nagy területet uraltak."

Stephen Quayle szerint, aki több könyvet írt az óriásokról, (2) elit amerikai erők állomásoznak szerte a világon, többek között Afganisztában, hogy megkeressék ezeket az óriásokat. Olyan elit katonákat idéz, akik beszéltek neki az óriásokkal vívott csatákról.

Quayle egyik rádió interjúja során az egyik betelefonáló katonai informátora beszámolt egy olyan incidensről Afganisztánban, amikor halálos találkozásra került sor egy 3,5 méter magas óriás és az Egyesült Államok különleges ereje között. Az informátor azt állította, hogy az óriás az elfogására küldött elit csapat kilenc tagját gyilkolta meg, és egy második csapatot küldtek, hogy megölje az óriást.

Kapcsolódó cikk: Sztázisból felébredt óriásokat keresett meg és börtönzött be a globális elit

Hasonló történetekről számolt be egy másik különleges erőnél szolgáló tiszt, aki a McDill Légibázison állomásozott, aki járt Afganisztánban és ismeri a titkos háborút, amit az óriások elfogása vagy megölése érdekében folytatnak.

Quayle bibliai forrásokat használ az óriásokkal kapcsolatos elemzéseinek alátámasztására, és hogy mit is jelent mindez valójában az emberiség számára a jelen korszakban. Quayle alapvetően a bibliai "Nefilimnek" tartja őket, akik a "Bukott Angyalok" utódai, és akik a Teremtés könyve szerint keresztezték a DNS-üket az emberekével.

"Óriások éltek akkor a földön (és később is), amikor az Isten fiai az emberek lányaival összeházasodtak, és ezek gyermekeket szültek nekik; ezek a régi idők híres hősei." - Teremtés könyve 6:4

Több bibliai részlet is van, melyek az óriásokra (Nefilim) és az ókori izraeliták ellenük vívott háborúira utal:

"Mindazáltal a férfiak, a kik felmentek vala vele, azt mondják vala: Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál.

És rossz hírét vivék annak a földnek, a melyet megkémleltek volt, Izráel fiaihoz, mondván: Az a föld, a melyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, a mely megemészti az ő lakóit; az egész nép is, a melyet láttunk azon, szálas emberekből áll.

És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk." - Mózes 4. 13:32-34

A Nefilimek/óriások a jóslat szerint újra megjelenhetnek a végső időkben, és visszahelyezheti őket a hatalomba a korrupt globális elit, hogy fenntartsák a vérvonal kapcsolatot a Bukott Angyalokkal, állítja Quayle.

Egy korábbi cikkben már tárgyaltuk, hogy a "Bukott Angyalok" a Biblia leírása szerint valójában földönkívüli menekültek, akik kolóniát hoztak létre az Antarktiszon mintegy 60,000 évvel ezelőtt. Az eredetileg a Marsról származó idegenek Corey Goode szerint az "ősi építő faj" több millió éves technológiájára alapozva hozták létre az antarktiszi kolóniát.

A Bukott Angyalok/földönkívüli menekültek (Goode szerint Ádám előtti faj) kolóniákat hozott létre szerte a világon, többek között a Közel-Keleten. Géntechnológiát használtak hibrid utódok létrehozására, akik aztán hatalmi pozíciókba kerültek, hogy az Antarktiszon élő menekültek nevében uralkodjanak.

A Nefilim/óriás hatalom végső forrása az a fejlett földönkívüli technológia, amely létrehozóik, a Bukott Angyalok/marslakók/Ádám előtti faj birtokában volt.

Furcsa iróniaként, talán szándékosan a Biblia egy Moábtól, Lót fiától leszármazott törzsre utal, akik az Émi nevű óriásokkal küzdöttek.

"Az Emeusok laktak abban annak előtte, nagy nép, sok és szálas, mint az Anákok.

Óriásoknak állíttatnak vala azok is, mint az Anákok, és a Moábiták Emeknek hívták őket.

Szeirben pedig Horeusok laktak az előtt, a kiket az Ézsaú fiai kiűztek, és kiirtottak színök elől, és azoknak helyén laktak, a miképen cselekedék Izráel is az ő örökségének földén, a melyet adott néki az Úr." - Mózes 5. 2:10-12

Ebben a részben Moáb elpusztította az óriásokat azon a földön, ahol a Moábiták le akartak telepedni. És milyen érdekes egybeesés, hogy a Pentagon pont egy MOAB nevű bombával akarta megsemmisíteni az Afganisztán barlang rendszereiben rejtőzködő óriásokat, ha Quayle és más források pontosak. Ez nem tűnik puszta véletlennek!

Ezen túlmenően az ISIS név egy ősi egyiptomi istennőre utal, akit széles körben tiszteltek az egész ókori Közel-Keleten, mint egy jóindulatú entitást. Vagyis tekinthettek rá úgy, mint a Bukott Angyalok/földönkívüli menekültek vagy Nefilim/óriások egyik tagjára, akik fejlett technológiájuk segítségével befolyásolták az emberi dolgokat, és ezért istenszerűnek tűntek abban az időben.


A fentebb említett cikk hosszabban tárgyalja azt, hogy az óriások motivációi sokkal összetettebbek lehetnek, mint amit a bibliai beszámolók sugallnak. A cikkben idézett több forrás szerint néhány óriás valójában jóindulatú volt és nem vérszomjas zsarnok, akinek szándékában állt az emberiség leigázása.

Isis szintén egy jóindulatú óriás vagy földönkívüli lehetett, akinek hozzáférése volt a fejlett technológiákhoz és segíteni próbált az emberiségnek, hogy pozitív irányba fejlődjön. Az ISIS rövidítés használata mögött tehát egy rejtett szándék húzódhat, amely az iszlám fundamentalista csoportokat írja le, melyek a globális terrorizmus hátterében állnak.

Vajon a történelem újra ismétli önmagát, amikor az emberek az óriásokra támadnak, hogy átvegyék a területük és az ősi tudásuk feletti irányítást? Úgy tűnik ez lehet a helyzet Afganisztánban, ahol a MOAB bombát az állítólagos ISIS terroristák ellen vetették be legutóbb.

Ha a vizsgálatunk helyes, akkor aminek tanú lehetünk a Közel-Keleten az állítólagos ISIS terroristákat illetően, az egy titkos háború az óriások ellen, akik közül néhányan az ősi Isis istennő követői lehetnek.

A Pentagon április 6-i Szíria elleni csapása is része lehet az óriások ellen dúló titkos háborúnak. A Szíria és Libanon közötti határon fekszik a Hermon hegy, amit Énok könyve a Bukott Angyalok/földönkívüli menekültek fő műveleti bázisaként ír le.

"És lőn abban az időben, miután az emberek fiai megsokasodának a földön, hogy leányaik születtek, akik bájosak és szépek voltak. És amikor az angyalok, az egek fiai látták őket, kívánkoztak utánuk, és így beszéltek egymás között: „Menjünk és válasszunk feleségeket magunknak az emberek lányai közül, és legyenek gyermekeink tőlük. ... Teljes számban kétszázan voltak, akik Járed idejében alászálltak az Árdiszra, ami a Hermon hegyének csúcsa. Azt a hegyet azért Hermonnak hívják, mert annak csúcsán esküdtek meg és vetették magukat közös átok alá." - Énok könyve 6.1-2; 6.6

Kapcsolódó cikk: Az Antarktisz és a bebörtönzött Bukott Angyalok Énok könyvében

A Hermon hegy volt az, ahol a Nefilim hatalmi központja volt a Közel-Keleten, és ahol feltehetően sok fejlett technológia volt elrejtve.

Következésképpen az új lendületet, amellyel az Egyesült Államok be akar lépni a szíriai polgárháborúba, nem a humanitárius aggodalmak hajtják, ahogy azt Trump elnök állította. Ehelyett az amerikai katonai erők igazi célja az, hogy behatoljanak Szíriába, és megtalálják azokat a bázisokat, melyeket a Bukott Angyalok/óriások használtak, és hogy átvegyék az irányítást azon földönkívüli technológiák felett, amelyek ott vannak elrejtve.

Nyilvánvaló, hogy az amerikai katonai tevékenység megugrása Afganisztánban és Szíriában komoly aggodalomra ad okot az ártatlan életek elvesztése miatt. Még inkább aggasztóak azon bizonyítékok, hogy azokat az óriásokat, akik között lehetnek jóindulatúak is, jelenleg titokban megpróbálják elfogni vagy megölni.

Az információk, amelyekkel az óriások rendelkeznek az ősi emberi civilizációkról, fejlett technológiákról és a földönkívüli életről, érdemesek arra, hogy a lehető leghamarabb nyilvánosságra kerüljenek, és hogy ne tarthassa vissza azokat az amerikai hadsereg és a globális elit, akik igyekeznek kisajátítani az óriások birtokában lévő tudást a maguk íratlan céljai számára.

(1) - https://theintercept.com/2017/04/13/mother-of-all-bombs-never-used-before-due-to-civilian
(2) - https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias%3Dstripbooks&field

Exopolitics

loading...

HOZZÁSZÓLÁSOK

BLOGGER: 3
Loading...
3D nyomtató 432 Hz 51-es körzet 6 órás munkanap 911 Aaron Swartz Ábrahám Afganisztán Afrika agy agykontroll Akasa-krónika alapjövedelem Alaszka Alex Jones alkímia állati tudatosság állatvilág allergia álmatlanság álom alvás alvási paralízis Amerika Andrew Basiago Anglia angyal animációs film Anonymous Antarktisz antigravitáció Antikrisztus Antonio Urzi Anunnaki Apollo arany Argentína Arisztotelész árnyékember árnyember asztráltest asztrológia Atlantisz atombomba atomenergia átverés aura Ausztrália autizmus autó Aztékok babona baleset Bankrendszer barlang barlangfestmény barlangrajz bázisugrás Belgium belső hang Benedek pápa Benjamin Fulford Bermuda-háromszög betegség Biblia Bilderberg Bill Gates biofoton biológiai memória biológiai ritmus bioprinter bioüzemanyag blossom goodchild Bob Dean Bob Lazar boldogság Bolívia boszorkányság böjtölés bölcsek köve Brazília BRICS nemzetek Buddha cannabis Carl Sagan Carrie Fisher Ceres cetfélék Charlie Chaplin chemtrail Chile CIA csakra Csehország Csernobil csillagászat csontritkulás Dalai láma DARPA Darwin David Icke David Wilcock déjà vu Dél-Korea demokrácia depresszió digitális pénz dimenziók Dimitrij Medvegyev dinoszauruszok DNS dokumentumfilm Donald Trump drón Ebola Eckhart Tolle Ecuador Edgar Mitchell Edison Edward Snowden Egely György egészség éghajlat Egyiptom Einstein EKB elektromos autó elektroszmog élelmiszer élet a halál után életcél elme kontroll Elon Musk élővilág előző élet ember idegen hibrid emberáldozat emberi nyelv emberi öngyulladás emberi rekord emberiség empátia energiafegyver ENSZ építészet érzelmek Erzsébet királynő ESA Észak-Korea északi fény Északi-sark étel Európai Űrügynökség eurózóna evolúció extrém időjárás fa FBI FED fegyver fejlődés fekete lyuk félelem feminizmus fenntartható gazdaság fénygömb fényjelenség fénysebesség fényterápia fénytest Ferenc Pápa ferrofluid fiatalság elixírje film Finnország fluorid fosszilis tüzelőanyag fotó foton Föld földalatti bázis földönkívüliek földrengés Franciaország furcsa hangok világszerte fúziós reaktor Fülöp-szigetek gabonakör galaktikus föderáció genetika génmanipuláció geoglifa George Orwell glifozát Globális Fedezeti Számlák globális felmelegedés globális lehűlés GMO gondolatolvasás gonosz gömbvillám Görögország gravitációs hullám Guatemala Günther Wiechmann gyermekfejlődés gyógyítás gyógynövény gyógyszeripar HAARP háború hadi fejlesztés halál halálközeli élmény halhatatlanság harcművészet harmadik szem hibernálás hieroglifa Himalája hipnózis hírek hit Hold holdbázis Hollandia holografikus univerzum hologram Holt-tenger Honduras horpaszizom Horvátország humor húrelmélet hüllő idegen elrablás idegen lény idézet idő időgép időjárás módosítás időjárási fegyver időutazás III. Richárd ikerláng illúzió immunrendszer implantátum India indián indigó gyerekek Indonézia influenza ingyen energia Inkák intelligencia internet intuíció Irak Irán Írország iskola ISON üstökös ISS Isten Iszlám ITCCS Izland Izrael James Tyberonn Japán Jemen Jézus jóga Jordánia jövőbelátás Jupiter Kambodzsa Kanada káosz kapcsolat karma karmikus kapcsolat Katar katonai technológia Kazárok kender Kereszténység Keshe Alapítvány KGB kiberháború kihalt faj Kína klímaváltozás klónozás Kobra Koszovó könyv környezetszennyezés környezetvédelem közlekedés közösség kreativitás kristály kristály gyerekek kristálykoponya kultúra Kung-fu kutatás kvantumfizika labirintus látás Laura Eisenhower lélek lelki fejlődés Lengyelország levitáció lézer Li-Fi Líbia Lukács Béla mágia mágneses mező Magyarország magyarság eredete Maja leletek Málta Mars Mars Curiosity matematika Matthew Ward média meditáció megalit megfigyelés megnyúlt koponyák megújuló energia megvilágosodás menedék mentális betegség mennyország Merkúr mesterséges intelligencia meteor meteor Kuba meteor oroszországban Mexikó mike quinsey mkultra Monsanto Mooji morgellon multiverzum múmia műanyag műhold művészet nagylábú nanotechnológia Nap napenergia napfény Naprendszer NASA NATO Nazca-vonalak Nefilim Neil Keenan Németország nemiség Neptunusz NESARA Niels Bohr Norvégia Nostradamus növények növényvédőszer NSA nukleáris energia nyersétel Obama okkultizmus oktatás olaj olajfüggőség Olaszország oltás omniverzum online tv OPPT organikus orgon energia óriások Oroszország önbecsülés önismeret önvezető autó öregedés öröklődés ősi civilizációk ősi szöveg ősi technológia ősrobbanás őssejt Palesztina Panama pánspermia paranormális pareidolia párhuzamos univerzum Paul T. Hellyer Pentagon pénz Peru Phobos piramis Plejádok pokol pólusváltás Popper Péter Portugália prófécia Proxima Centauri pszichiátria pszichikai erő pszichokinézis pszichológia rákbetegség régészet reinkarnáció rejtélyek rendőrállam reptilián repülés robotok Románia Roswell rovásírás Rúmí Rupert Sheldrake Russell Brand sámánok Sátán schumnann frekvencia sci-fi sellő sheldan nidle shelley young Shogun Amona sírkamrák skizofrénia Skócia sors sótalanítás Spanyolország spiritualitás sport Star Trek Stephen Bassett Stephen Hawking Steve Quayle Stonehenge stressz suzanne lie Svájc Svédország szabad akarat számítástechnika szamuráj szarkofág Szaturnusz Szaúd-Arábia szegénység Szelei Magdolna szélenergia szellemek szem szembetegség személyiségteszt szerelem szeretet szerotonin szerv implantátum sziklarajz szinkronicitás színterápia szintetikus üzemanyag Szíria szív szoftver szorongás Szovjetunió Szudán születés találmány tanítások tanulás táplálkozás távolbalátás technológia tej telepátia teleportálás tengervíz teremtés térkép természet természetfeletti természetvédelem terrorcsoport Tesla testen kívüli élmény Thaiföld Tibet titkos társaságok titkos űrprogram tobozmirigy tömegmédia Törökország történelem transzhumanizmus Trianon tudatalatti tudatmódosítás tudatos álom tudatosság tudomány túlnépesedés túlvilág Türkmenisztán tűzönjárás ufo UFO felfedés UFO vadászok ufo-afrika ufo-amerika ufo-ausztrália ufo-ázsia ufo-budapest ufo-cikkek ufo-egyéb ufo-európa ufo-fotók ufo-magyar ufo-oroszország új új pénzügyi rendszer Új-Zéland újrahasznosítás Ukrajna Univerzum Uránusz Uriel uso Üreges Föld űrháború űrkutatás űrtechnológia űrverseny üzenetek vakcina választás Valiant Thor vallás valóság Vatikán vegetáriánus végítélet Végjáték vegyi fegyver Venezuela Vénusz vércsoport videó videojáték Vietnam Világgazdasági Fórum világítás világkormány világvége villám virtuális valóság vitamin víz víznyelő Vlagyimir Putyin vulkánkitörés Wi-Fi WikiLeaks x-akták zene zeneipar Zsidóság
false
ltr
item
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel: A Pentagon a MOAB bombákat az Afganisztánban rejtőzködő óriások ellen használja?
A Pentagon a MOAB bombákat az Afganisztánban rejtőzködő óriások ellen használja?
https://3.bp.blogspot.com/-mq_18G8scMI/WPPHQtu8cjI/AAAAAAAAlJM/xs9FadD2wagwnZA099k9E4tBlk_kZhm5QCLcB/s1600/nefilim%2B%25C3%25B3ri%25C3%25A1s%2Bafganiszt%25C3%25A1n%2Bamerika%2Bmoab%2Bbomba%2Bbarlang%2Brendszer%2Bsz%25C3%25ADria%2Bh%25C3%25A1bor%25C3%25BA%2B%25C5%2591si%2Bidegen%2Bfaj%2Bfejlett%2Btechnol%25C3%25B3gia%2B%25C3%25A9nok%2Bk%25C3%25B6nyve%2Bbiblia%2Bvideo%2Btrump-2017-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-mq_18G8scMI/WPPHQtu8cjI/AAAAAAAAlJM/xs9FadD2wagwnZA099k9E4tBlk_kZhm5QCLcB/s72-c/nefilim%2B%25C3%25B3ri%25C3%25A1s%2Bafganiszt%25C3%25A1n%2Bamerika%2Bmoab%2Bbomba%2Bbarlang%2Brendszer%2Bsz%25C3%25ADria%2Bh%25C3%25A1bor%25C3%25BA%2B%25C5%2591si%2Bidegen%2Bfaj%2Bfejlett%2Btechnol%25C3%25B3gia%2B%25C3%25A9nok%2Bk%25C3%25B6nyve%2Bbiblia%2Bvideo%2Btrump-2017-%25C3%25BAj%2Bvil%25C3%25A1gtudat.jpg
Új Világtudat | Az Élet Más Szemmel
http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2017/04/a-pentagon-moab-bombakat-az.html
http://ujvilagtudat.blogspot.hu/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/
http://ujvilagtudat.blogspot.com/2017/04/a-pentagon-moab-bombakat-az.html
true
6773355663696938213
UTF-8
Nem találtunk ilyen bejegyzést MEGNÉZEM Tovább Válasz Válasz törlése Törlés ­ Kezdőlap OLDAL BEJEGYZÉS Megnézem TOVÁBBI CIKKEK CÍMKE ARCHÍV CIKKEK Nem találtunk ilyen bejegyzést VISSZA A KEZDŐLAPRA Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vas Hét Ke Sze Csü Pén Szom Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Jan Feb Márc Ápr Május Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec éppen most 1 perce $$1$$ perce 1 órája $$1$$ órája Tegnap $$1$$ napja $$1$$ hete több mint 5 hete